Hvad er LLO og hvem er vi:

LLO

Lejernes Landsorganisation


Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig. I det meste af vores liv er boligen det centrale sted for vores virksomhed. Det er stedet, hvor familien skal kunne slappe af og samle kræfter til en ny dag. Det stiller krav til boligen. Den skal være sund og tryg, således at der er en stabil ramme om den enkeltes liv.


Lejernes LO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem. LLO består af 27 lokale afdelinger, som er indmeldt i landsorganisationen. Organisatorisk arbejder de lokale afdelinger også sammen regionalt i 5 regioner i Danmark. LLO har afdelinger i alle de større kommuner i hele landet. Samlet har Lejernes Landsorganisation 50.300 husstande som medlemmer.


Vi har både enkeltmedlemmer, erhvervsmedlemmer og såkaldte foreningsmedlemmer. Foreningsmedlemmer kan være tilsluttet Lejernes LO gennem etablering af en lokal lejerforening i bebyggelsen.


Denne lejerforening bliver medlem af LLO’s lokale afdeling. Lejerne i bebyggelsen kan også tilslutte sig Lejernes LO ved at tegne en kollektiv sekretariatsaftale med Lejernes LO’s lokale afdeling. 


Lejernes Landsorganisation arbejder på mange måder for at sikre lejerne bedre vilkår. Organisationen er repræsenteret i mange offentlige udvalg og kommissioner, ligesom LLO udpeger repræsentanter til at varetage lejernes interesser i huslejenævn, ankenævn, boligkommissioner, byfornyelsesnævn, boligret og beboerklagenævn.

Det er kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune, der bestemmer hvilken type af kontrol med huslejen, der skal være i det private udlejningsbyggeri.


For en lejer i privat udlejningsbyggeri er forskellen mellem en kontrolleret omkostningsbestemt husleje og en leje efter det lejedes værdi ofte 3-400 kr. mere i månedlig husleje. Det er derfor nødvendigt, at din lokale LLO afdeling er så stærk, at den også lokalt kan påvirke politikkerne, når huslejereglerne skal fastlægges i kommunalbestyrelsen.


Lejernes LO er repræsenteret i bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond, Grundejernes Investeringsfond, Det Kriminalpræventive Råd, i Forbrugerrådet og mange andre steder.

Lejernes LO har et velkendt brand, LLO, med en høj grad af goodwill, og organisationens synspunkter citeres ofte i landsnyhederne og lokalt.


Lejernes LO udarbejder høringssvar til alle lovforslag, der vedrører lejernes rettigheder.